Công ty Sinh Anh tuyển dụng 2 vị trí nhận sự đi làm luôn.

1209

Công ty Sinh Anh tuyển dụng 2 vị trí nhận sự đi làm luôn.

1. Vị trí lao động phổ thông: 1 người
 Công việc: Vệ sinh công cộng xung quanh khu vực khách sạn Bim
 Địa chỉ: Tổ 6, Ấp đường bào, Dương Tơ, Phú Quốc
 Yêu cầu: Chăm chỉ chịu khó, gắn bó lâu dài.
 Lương: 6.000.000 + Phụ cấp
 Liên hệ: 0987978339
2. Vị trí housekeeping: 1 người
Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn
 Địa chỉ: Tổ 6, Ấp đường bào, Dương Tơ, Phú Quốc
 Yêu cầu: có kinh nghiệm 2 năm trở lên,
 Gửi CV tại email: sinhanhphuquoc@gmail.com
 Liên hệ: 0987978339