Giá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ chiều nay ngày 28/4/2020

73

Giá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ chiều nay.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

– Xăng E5RON92: giảm 401 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: giảm 308 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: giảm 882 đồng/lít;
– Dầu hỏa: giảm 674 đồng/lít;

Giá xăng giảm
Giá xăng giảm

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 10.942 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: không cao hơn 11.631 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.941 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 7.965 đồng/lít;

–theo vtv24h–